Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

5434’e tabi memurlardan sınavla veya atama şeklinde bir unvan değişikliği olduğunda, emeklilikte atandığı kadronun ek göstergesini alabilmesi için en az 6 ay çalışması gerekiyor.

Soru: Sayın yetkili, V.H.K.İ olarak 25.01.1999 tarihinden itibaren görev yapmaktayım. Kurumum tarafından yapılan Uzmanlık sınavını kazandım fakat henüz atama gelmedi eyt ile emekli olmak istiyorum. 5434 sayılı kanunun 73.maddesine göre 6 ay beklemeden emekli olursam emeklilik aylık ve emeklilik ikramiyem 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanır mı? Soruma cevap yazarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sınavla unvan değişikliği emeklilikte 3600 ek göstergeyi kazandırır, ancak yeni unvan da en az 6 ay çalışma zorunluluğu bulunur.

Memurlar için emeklilikte önemi yüksek olan ek gösterge her zaman için gündemde olan bir konudur. Ek gösterge rakamları 5434’e tabi memurun emekli aylığının ve emekli ikramiyesinin yüksek olmasını belirlemede önemli unsurdur.

Memurun emeklilikte yüksek ek göstergeyi kazanabilmesi için yüksek ek göstergeli görevlerde en az 6 ay görev yapma koşulu bulunur.

Ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar, bu göstergelerden emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yüksek ek göstergeden hak kazanabilmeleri için en az 6 ay görev yapmaları ve bu görevlerinin ek göstergeleri esas alınarak SGK primlerinin ödenmesi şarttır.

Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 73 hükmünde bulunur. Bu madde hükmüne göre,

Memurlardan, ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en 6 ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şartı bulunmakta, ayrıca 6 ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılacağı belirlenmiştir.

Dolayısıyla, memurlardan ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar, bu ek göstergeyi müktesep hak olarak kazanması için atandıkları bu görevlerden en az 6 ay süre ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim kesintisi yapmaları gerekir. 6 aydan az süre kesinti yapılmışsa yüksek ek gösterge kazanımları olmaz.

Bu bağlamda 6 aylık süreye tabi olan durumlar;

-Ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli görevlere atanılması halinde en az 6 ay bu görevi yapmak gerekir.

-Sınav sonucu unvan değişikliği nedeniyle ek göstergesi yüksek bir göreve atanma halinde de en az 6 ay bu görevi yapmak gerekir.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

Yeni atandığınız veya atanacağınız unvanın ek göstergesini emeklilikte kazanmak isterseniz, mutlaka bu görevinizde en az 6 ay bulunmanız ve SGK primlerinin de bu süre içerisinde yüksek ek göstergeden yapılması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

NOT: Bu açıklamalarımız tamamen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulananlara yöneliktir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir